Kokku- ja lahkukirjutamine

Omadus- ja arvsõna kirjutatakse nimisõnast lahku.

kollane auto, kuus poissi, mõnus hommik

Sõnad kirjutatakse kokku, kui sõnade kokkukirjutamisel tähendus muutub.

lapse põlvlapsepõlv, suur tükksuurtükk, väike meesväikemees

Nimisõna ja nimisõna kirjutatakse:

kokku, kui sõna väljendab liiki või laadi.

spordikott, makaronisupp, laemaal

lahku, kui sõna näitab kuuluvust.

õpilase vihik, jänese kõrv, sõbra auto

 

ne ja -line liitelised sõnad kirjutatakse eelneva sõnaga kokku.

viieaastane, koolidevaheline, eestikeelne

Arvsõnad kirjutatakse:

kokku sõnadega –teist, –kümmend ja –sada.

viisteist, viiskümmend, viissada

lahku sõnadest tuhat, miljon ja miljard.

viis tuhat, viis miljonit, viis miljardit

Eesti keele testid:

Kokku- ja lahkukirjutamine. Vali õigesti kirjutatud sõna

Kokku- ja lahkukirjutamise reeglid. Vali õiged vastused

Kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks omadussõna). Vali õigesti kirjutatud sõna. Test nr2

Autor: Ingrid Maadvere
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.