Kokku- ja lahkukirjutamise reeglid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 6

-ne ja -line liitelised sõnad kirjutatakse eelneva sõnaga ...

2 / 6

Omadus- ja arvsõna kirjutatakse nimisõnast ...

3 / 6

Nimisõna ja nimisõna kirjutatakse ..., kui sõna väljendab liiki või laadi.

4 / 6

Arvsõnad kirjutatakse ... sõnadega -teist, -kümmend ja -sada.

5 / 6

Arvsõnad kirjutatakse ... sõnadest tuhat, miljon ja miljard.

6 / 6

Nimisõna ja nimisõna kirjutatakse ..., kui sõna näitab kuuluvust.

results loading