LÜHENDID

Lühendite õigekirja puhul tuleb meeles pidada järgmist:

1) Lühendeid võib kirjutada kas punktiga või punktita, nii kuidas soovitakse.
Näidis:

u või u. – umbes
jpt või jpt. – ja paljud teised

2) On lühendeid, mis lähevad kirjapildilt kokku mõne sõnaga. Arusaamise hõlbustamiseks kasutatakse lühendi sees punkti.
Näidis:

k.a – käesoleval aastal
e.m.a. – enne meie ajaarvamist

3) Teatud lühendite järele ei panda kunagi punkti.

* suurtähtlühendid

Näidis:

EE – ……………………………………………………….
TÜ – ………………………………………………………..

* pikkusmõõdud
Näidis:

m – ………………………………………..
km – ………………………………………..
dm – ………………………………………..
cm – ………………………………………..
mm – ……………………………………….

* raskusmõõdud
Näidis:

t – …………………………………………..
g – …………………………………………..
kg – ………………………………………….

* mahumõõdud
Näidis:

l – ……………………………………………

Lühendeid saab moodustada sõna algustähtedest ( E -esmaspäev). Teine võimalus on lühendiks võtta mingi katkend sõnast ( lüh – lühend), kolmanda variandi puhul valitaksesõnast lühendiks mingi ilmekas osa ( stj -saatja).

Lühendid ei sobi pidulikku või väga ametlikku teksti. Näiteks diplomi või aukirja peal tuleks kõik sõnad välja kirjutada. Samuti ei sobi lühendeid kasutada kirjandites, jutukestes, luuletustes jne.

NB! Üks lühend võib ka mitut erinevat sõna tähendada.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.