KELLESSE? MILLESSE?

2. klass > Eesti keel > 2. poolaasta

KUI SÕNA VASTAB KÜSIMUSELE KELLESSE? VÕI MILLESSE?, SIIS KIRJUTAME SÕNA LÕPPU –SSE.

Näiteks: rätikusse, Tartusse, õunasse, jne.

Täida lüngad:

Hiir näris …………(juust) augu. Pille vaatas …………. (raamat). Isa sõitis ……….( Viljandi). Raini ………… (sokk) tekkis auk. Pane ………….. (lause) õiged sõnad.