4. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Kokku- ja lahkukirjutamise reeglid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 6
Omadus- ja arvsõna kirjutatakse nimisõnast ...
2 / 6
Nimisõna ja nimisõna kirjutatakse ..., kui sõna väljendab liiki või laadi.
3 / 6
Nimisõna ja nimisõna kirjutatakse ..., kui sõna näitab kuuluvust.
4 / 6
-ne ja -line liitelised sõnad kirjutatakse eelneva sõnaga ...
5 / 6
Arvsõnad kirjutatakse ... sõnadega -teist, -kümmend ja -sada.
6 / 6
Arvsõnad kirjutatakse ... sõnadest tuhat, miljon ja miljard.
Uuesti Edasi