8. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Paronüümid ehk sarnassõnad (JÄRGI või JÄRELE, VAHEST või VAHEL jne). Vali kas väide on õige või vale

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
JÄRGI kasutatakse tähenduses ’üle, alles, kannule’
2 / 20
VAHEST tähendab 'mõnikord', võib olla ka asend
3 / 20
ENAMUS tähendab ’arvuline ülekaal’, vastand on vähemus
4 / 20
VAHEST tähendab 'ehk', 'võib-olla'
5 / 20
ÕIGESTI tähendab ’õigupoolest, tõtt-öelda, tegelikult’
6 / 20
JÄRGI tähendab ’põhjal, alusel’
7 / 20
ENNE tähendab 'varem'
8 / 20
ENNE tähendab 'pigem'
9 / 20
VAHEL tähendab 'ehk', 'võib-olla'
10 / 20
ÕIETI tähendab ’õigupoolest, tõtt-öelda, tegelikult’
11 / 20
ENNEM tähendab 'pigem'
12 / 20
JÄRELE kasutatakse tähenduses ’üle, alles, kannule’
13 / 20
ÕIGESTI tähendab ’nii nagu on õige, õigel moel’, vastand on valesti
14 / 20
ENAMIK tähendab ’suurem osa’
15 / 20
VAHEL tähendab 'mõnikord', võib olla ka asend
16 / 20
ENNEM tähendab 'varem'
17 / 20
ENAMUS tähendab ’suurem osa’
18 / 20
ÕIETI tähendab ’nii nagu on õige, õigel moel’, vastand on valesti
19 / 20
ENAMIK tähendab ’arvuline ülekaal’, vastand on vähemus
20 / 20
JÄRGI tähendab ’põhjal, alusel’
Uuesti Edasi