TESTParonüümid ehk sarnassõnad (JÄRGI või JÄRELE, VAHEST või VAHEL jne). Vali kas väide on õige või vale

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 20

ENAMUS tähendab ’suurem osa’

2 / 20

JÄRGI tähendab ’põhjal, alusel’

3 / 20

ÕIGESTI tähendab ’õigupoolest, tõtt-öelda, tegelikult’

4 / 20

ÕIETI tähendab ’nii nagu on õige, õigel moel’, vastand on valesti

5 / 20

ÕIGESTI tähendab ’nii nagu on õige, õigel moel’, vastand on valesti

6 / 20

VAHEL tähendab 'ehk', 'võib-olla'

7 / 20

JÄRELE kasutatakse tähenduses ’üle, alles, kannule’

8 / 20

VAHEST tähendab 'ehk', 'võib-olla'

9 / 20

ENNE tähendab 'varem'

10 / 20

JÄRGI kasutatakse tähenduses ’üle, alles, kannule’

11 / 20

VAHEL tähendab 'mõnikord', võib olla ka asend

12 / 20

ENNEM tähendab 'pigem'

13 / 20

ENAMIK tähendab ’arvuline ülekaal’, vastand on vähemus

14 / 20

VAHEST tähendab 'mõnikord', võib olla ka asend

15 / 20

ÕIETI tähendab ’õigupoolest, tõtt-öelda, tegelikult’

16 / 20

ENNE tähendab 'pigem'

17 / 20

ENNEM tähendab 'varem'

18 / 20

ENAMUS tähendab ’arvuline ülekaal’, vastand on vähemus

19 / 20

JÄRGI tähendab ’põhjal, alusel’

20 / 20

ENAMIK tähendab ’suurem osa’