Paronüümid ehk sarnassõnad

Paronüümid ehk sarnassõnad on kõlalt sarnased, sageli kirjapildis osaliselt kattuvad, kuid eri tähendusega sõnad. Keelenõuandest küsituimate paronüümide esikolmik on järele ja järgi, õieti ja õigesti, enamus ja enamik.

JÄRGI tähendab ’põhjal, alusel’:

 • koolis käib õppetöö tunniplaani järgi,
 • toimisin tema õpetuse järgi.

JÄRELE kasutatakse tähenduses ’üle, alles, kannule’:

 • seisin järjekorras teiste järele,
 • küsi järele,
 • võileivad jäid järele,
 • igatsen su järele.

ÕIETI tähendab ’õigupoolest, tõtt-öelda, tegelikult’:

 • me pole õieti tuttavadki,
 • ma pole täna õieti midagi söönud,
 • läksin sinna õieti ainult tema pärast.

ÕIGESTI tähendab ’nii nagu on õige, õigel moel’, vastand on valesti:

 • õpilane vastas õigesti,
 • kell käib õigesti.

ENAMUS tähendab ’arvuline ülekaal’, vastand on vähemus:

 • naised on õpetajate hulgas enamuses,
 • parlamendi enamus pooldab seda presidendikandidaati.

ENAMIK tähendab ’suurem osa’:

 • enamik talusid osteti välja,
 • rong peatub enamikus jaamades,

enamikul töötajaist on pühapäev puhkepäev.

ENNE tähendab ‘varem’ :

 • ENNE MÕTLE JA SIIS ÜTLE!

ENNEM tähendab ‘pigem’ :

 • Ennem surm, kui niisugune elu!

VAHEL tähendab ‘mõnikord’, võib olla ka asend:

 • Tulge meile vahel külla!
 • Raamatul on järjehoidja vahel.

VAHEST tähendab ‘ehk’, ‘võib-olla’:

 • Vahest tuleb ta täna?

TEST:

Paronüümid ehk sarnassõnad. Vali kas väide on õige või vale

Paronüümid ehk sarnassõnad (JÄRGI või JÄRELE, VAHEST või VAHEL jne). Vali lauses õige puuduv sõna

Allikas: Paronüümid ehk sarnassõnad

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.