5. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Sulghääliku õigekiri. Vali lünka sobiv sulghäälik

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 60
ko__sik
2 / 60
kär__es
3 / 60
kär__sed
4 / 60
sõu__ku
5 / 60
val__kond
6 / 60
um__kaudu
7 / 60
kul__sõrmus
8 / 60
kin__sepp
9 / 60
al__kool
10 / 60
pea__selt
11 / 60
rei__alt
12 / 60
smara__did
13 / 60
peda__oog
14 / 60
šokolaa__
15 / 60
__lasuur
16 / 60
kontser__ile
17 / 60
__laan
18 / 60
__aviljon
19 / 60
kuns__nik
20 / 60
lei__sak
21 / 60
be__oon
22 / 60
majandus__riis
23 / 60
kandi__aat
24 / 60
ak__septeeris
25 / 60
ins__rumendid
26 / 60
reak__sioon
27 / 60
polii__ik
28 / 60
puh__evad
29 / 60
hüa__sindid
30 / 60
dik__eeris
31 / 60
assis__ent
32 / 60
de__ailselt
33 / 60
ak__us
34 / 60
hais__ab
35 / 60
ma__kama
36 / 60
a__teek
37 / 60
peh__ima
38 / 60
naf__a
39 / 60
jal__si
40 / 60
var__si
41 / 60
ül__se
42 / 60
kodakon__sus
43 / 60
tule__ki
44 / 60
kõr__ki
45 / 60
män__ki
46 / 60
sul__ki
47 / 60
sea__sin
48 / 60
sea__ke
49 / 60
üleae__setele
50 / 60
moo__said
51 / 60
õu__selt
52 / 60
jõu__salt
53 / 60
är__sa
54 / 60
er__sad
55 / 60
tõr__sad
56 / 60
hõl__salt
57 / 60
a__soluutselt
58 / 60
anek__oot
59 / 60
rön__gen
60 / 60
gan__ster
Uuesti Edasi