Sulghääliku õigekiri. Vali lünka sobiv sulghäälik

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 60

är__sa

2 / 60

polii__ik

3 / 60

puh__evad

4 / 60

__lasuur

5 / 60

de__ailselt

6 / 60

ins__rumendid

7 / 60

hais__ab

8 / 60

er__sad

9 / 60

kär__sed

10 / 60

hüa__sindid

11 / 60

sea__ke

12 / 60

smara__did

13 / 60

üleae__setele

14 / 60

val__kond

15 / 60

kontser__ile

16 / 60

lei__sak

17 / 60

majandus__riis

18 / 60

um__kaudu

19 / 60

ak__us

20 / 60

anek__oot

21 / 60

pea__selt

22 / 60

män__ki

23 / 60

jõu__salt

24 / 60

kin__sepp

25 / 60

a__teek

26 / 60

sea__sin

27 / 60

a__soluutselt

28 / 60

kõr__ki

29 / 60

rön__gen

30 / 60

moo__said

31 / 60

al__kool

32 / 60

õu__selt

33 / 60

reak__sioon

34 / 60

peh__ima

35 / 60

be__oon

36 / 60

ko__sik

37 / 60

tõr__sad

38 / 60

__laan

39 / 60

kul__sõrmus

40 / 60

kär__es

41 / 60

tule__ki

42 / 60

peda__oog

43 / 60

gan__ster

44 / 60

assis__ent

45 / 60

kuns__nik

46 / 60

ak__septeeris

47 / 60

naf__a

48 / 60

sõu__ku

49 / 60

__aviljon

50 / 60

rei__alt

51 / 60

ma__kama

52 / 60

var__si

53 / 60

jal__si

54 / 60

ül__se

55 / 60

šokolaa__

56 / 60

dik__eeris

57 / 60

hõl__salt

58 / 60

kodakon__sus

59 / 60

sul__ki

60 / 60

kandi__aat

results loading