TESTSulghääliku õigekiri. Vali lünka sobiv sulghäälik

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 60

kul__sõrmus

2 / 60

moo__said

3 / 60

kin__sepp

4 / 60

de__ailselt

5 / 60

kär__es

6 / 60

ak__us

7 / 60

kõr__ki

8 / 60

a__soluutselt

9 / 60

kandi__aat

10 / 60

ma__kama

11 / 60

peda__oog

12 / 60

tule__ki

13 / 60

polii__ik

14 / 60

reak__sioon

15 / 60

män__ki

16 / 60

a__teek

17 / 60

kuns__nik

18 / 60

tõr__sad

19 / 60

puh__evad

20 / 60

um__kaudu

21 / 60

anek__oot

22 / 60

šokolaa__

23 / 60

pea__selt

24 / 60

lei__sak

25 / 60

dik__eeris

26 / 60

kodakon__sus

27 / 60

kär__sed

28 / 60

jõu__salt

29 / 60

hõl__salt

30 / 60

smara__did

31 / 60

be__oon

32 / 60

sea__sin

33 / 60

majandus__riis

34 / 60

gan__ster

35 / 60

sea__ke

36 / 60

er__sad

37 / 60

rön__gen

38 / 60

üleae__setele

39 / 60

ak__septeeris

40 / 60

jal__si

41 / 60

kontser__ile

42 / 60

peh__ima

43 / 60

ko__sik

44 / 60

__lasuur

45 / 60

__laan

46 / 60

__aviljon

47 / 60

sul__ki

48 / 60

hüa__sindid

49 / 60

õu__selt

50 / 60

sõu__ku

51 / 60

är__sa

52 / 60

assis__ent

53 / 60

val__kond

54 / 60

hais__ab

55 / 60

al__kool

56 / 60

rei__alt

57 / 60

naf__a

58 / 60

ül__se

59 / 60

ins__rumendid

60 / 60

var__si