Sulghääliku õigekiri

Helitute kaashäälikute (g b d k p t s h f š z ž) kõrvale kirjutatakse üldjuhul k, p või t.

Heliliste kaashäälikute (l m n r v j) kõrvale kirjutatakse üldjuhul g, b või d.

 

Erandina kirjutatakse helitu hääliku kõrvale g, b võ d:

  • liitsõnas (raudtee);
  • liidete ees (ringkond);
  • muutevormides tüve algkuju säilitamiseks (kündma – kündsid);
  • võõrsõnades (absurdne).

TEST

Sulghääliku õigekiri. Vali lünka sobiv sulghäälik

Sulghääliku õigekiri. Vali õige variant

Sulghääliku õigekiri. Vali, kas sõna on kirjutatud õigesti või valesti

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: täheortograafia

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Mängi ja nuputa

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Häälikute pikkused

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 8. klassile

3.90 €
8. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 5. klassile

3.90 €
5. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 6. klassile

3.90 €
6. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kirjavahemärgid

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 7. klassile

3.90 €
7. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: algustäheortograafia

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 4. klassile

3.90 €
4. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Silbitamine algklassidele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2

6.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1

8.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: numbrite kirjutamine

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kokku- ja lahkukirjutamine

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

 

Lisainfo

NÄITED

kopsik

kärbes

kärbsed

sõudku

valdkond

umbkaudu

kuldsõrmus

kingsepp

algkool

peatselt

reipalt

smaragdid

pedagoog

šokolaad

glasuur

kontserdile

plaan

paviljon

kunstnik

leitsak

betoon

majanduskriis

kandidaat

aktsepteeris

instrumendid

reaktsioon

poliitik

puhkevad

hüatsindid

dikteeris

assistent

detailselt

aktus

haistab

matkama

apteek

pehkima

nafta

jalgsi

vargsi

üldse

kodakondsus

tulebki

kõrbki

mändki

sulgki

seadsin

seadke

üleaedsetele

moodsaid

õudselt

jõudsalt

ärksa

erksad

tõrksad

hõlpsalt

absoluutselt

anekdoot

röntgen

gangster

See artikkel on retsenseerimata.