Paarisarvud ja paaritud arvud

Paarisarv on arv, mille kahega jagamisel on tulemuseks täisarv.

Paarisarvud on arvud, mille üheliste number on 2, 4, 6, 8 või 0

Paarisarvu liitmisel või lahutamisel saadakse alati paarisarv, ning kahe paarisarvu korrutamisel saadakse samuti alati paarisarv.

 

Paaritu arv on arv, mis ei jagu kahega.

Esimesed paaritud arvud on: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 …

Kahe paaritu arvu korrutamisel saadakse alati paaritu arv. Kahe paaritu arvu liitmisel saadakse aga hoopis paarisarv.

 

TEST:

Paarisarvud. Vali arvud, mis on paarisarvud

Paaritud arvud. Vali arvud, mis on paaritud arvud

Paarisarvud ja paaritud arvud. Lohista arv õigesse kasti

Paarisarvud ja paaritud arvud. Lohista arv õigesse kasti test nr2

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.