POOLITAMINE

Kui sõna ei mahu rea lõppu ära, siis aitab poolitamine.

Sõnu saab poolitada silpide kohalt.

POOLITAMISEL PANE TÄHELE!

Uuele reale viidud sõnaosa algab ühe kaashäälikuga.

Näiteks: tu-vi, kää-rid, kon-nad, kin-gad.

ÜHESILBILISI SÕNU EI SAA POOLITADA.

Näiteks: kell, tass, kuu, pall.

ÜHETÄHELIST SILPI EI JÄETA REA LÕPPU, EGA VIIDA UUELE REALE.

Näiteks: isa, meie, oma, saia.

 

Enesekontrolliks:

  1. Silbitamise ja poolitamise slaidid
See artikkel on retsenseerimata.