Täishääliku pikkus

Täishäälikud kõlavad sõnades erineva pikkusega.

Lühikese täishääliku kirjutame ühe tähega.

Näiteks: karu, mesi, toru

Pika ja ülipika täishääliku kirjutame kahe tähega.

Näiteks: käärid, vaatab, kool, puu

30

TESTID:

Eesti keele test. Täishääliku pikkus. Vali, kas täishäälik on lühike, pikk või ülipikk

Täishääliku pikku. Kas pikk või ülipikk täishäälik. Lohista sõna õigesse kasti

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.