TÄISHÄÄLIKU PIKKUS

Täishäälikud on: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü.

Eesti keele häälikud võib pikkuse järgi jaotada:

  1. lühikesed häälikud
  2. pikad häälikud;
  3. ülikpikad häälikud.

Lühikest täishäälikut märgime kirjas ühe tähega, näiteks KALA, MERI, SÜDA.

Pikka täishäälikut märgime kirjas kahe tähega, näiteks KAALU, SAALI, PLIIDI.

Ülipika täishääliku märkimiseks kasutame samuti kahe tähte, näiteks KOOL, SOOL, PAATI.

lühike   
pikk
ülipikk
a aa
aa
e ee
ee
i
ii
ii
o
oo
oo
u
uu
uu
õ
õõ
õõ
ä
ää
ää
ö öö
öö
ü
üü
üü

 

TEST

 Täishäälikute pikkus

Täishääliku pikkus. Vali lünka õige sõna

Enesekontrolliks:

  1. Otsusta, kas täishäälik on…
  2. Täishääliku pikkus sõnades!
  3. Trüki lünkadesse sobiva pikkusega täishäälikud.
See artikkel on retsenseerimata.