TÄISHÄÄLIKU PIKKUS

Täishäälikud on: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü.

Eesti keele häälikud võib pikkuse järgi jaotada:

  1. lühikesed häälikud
  2. pikad häälikud;
  3. ülikpikad häälikud.

Lühikest täishäälikut märgime kirjas ühe tähega, näiteks KALA, MERI, SÜDA.

Pikka täishäälikut märgime kirjas kahe tähega, näiteks KAALU, SAALI, PLIIDI.

Ülipika täishääliku märkimiseks kasutame samuti kahe tähte, näiteks KOOL, SOOL, PAATI.

lühike   
pikk
ülipikk
a aa
aa
e ee
ee
i
ii
ii
o
oo
oo
u
uu
uu
õ
õõ
õõ
ä
ää
ää
ö öö
öö
ü
üü
üü

 

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Eesti keele grammatika kordamine 5. klassile

3.90 €
5. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Silbitamine algklassidele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1

8.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 6. klassile

3.90 €
6. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 9. klassile

3.90 €
9. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Mängi ja nuputa

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: algustäheortograafia

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Häälikute pikkused

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: täheortograafia

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kirjavahemärgid

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Täis- ja kaashäälikuühend

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kokku- ja lahkukirjutamine

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Tähestik, tähestikuline järjekord, häälikute jagunemine

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

I ja J-i õigekiri

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

TEST

 Täishäälikute pikkus

Täishääliku pikkus. Vali lünka õige sõna

Enesekontrolliks:

  1. Otsusta, kas täishäälik on…
  2. Täishääliku pikkus sõnades!
  3. Trüki lünkadesse sobiva pikkusega täishäälikud.
See artikkel on retsenseerimata.