GI- JA KI-LIITED. Kas sõna on kirjutatud õigesti või valesti. Test nr 1

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 22

kedagi

2 / 22

kaskki

3 / 22

vaibuski

4 / 22

tünnki

5 / 22

lähevadki

6 / 22

poissgi

7 / 22

beežgi

8 / 22

garaažki

9 / 22

sinkki

10 / 22

ütleski

11 / 22

ilmgi

12 / 22

läinudgi

13 / 22

borški

14 / 22

koolimajjaki

15 / 22

millegaki

16 / 22

lõppesgi

17 / 22

tüdrukki

18 / 22

vihmgi

19 / 22

tulebgi

20 / 22

buldogki

21 / 22

aegaki

22 / 22

kohvgi

results loading