Käändsõnade käänamine. Vali kas mitmus või ainsus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 20

sinist

2 / 20

mõõtmed

3 / 20

magusates

4 / 20

tuletikus

5 / 20

ajudega

6 / 20

mõtteid

7 / 20

mõõdud

8 / 20

paberiga

9 / 20

sebrat

10 / 20

jaapanlast

11 / 20

veaga

12 / 20

suures

13 / 20

inimestel

14 / 20

tütrel

15 / 20

üheksateni

16 / 20

sibulata

17 / 20

pirtsakate

18 / 20

lehekülje

19 / 20

uhke

20 / 20

teedeni

results loading