TESTKäändsõnade käänamine. Vali kas mitmus või ainsus

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 20

sibulata

2 / 20

mõõtmed

3 / 20

lehekülje

4 / 20

mõõdud

5 / 20

jaapanlast

6 / 20

veaga

7 / 20

suures

8 / 20

paberiga

9 / 20

üheksateni

10 / 20

teedeni

11 / 20

inimestel

12 / 20

sebrat

13 / 20

sinist

14 / 20

mõtteid

15 / 20

pirtsakate

16 / 20

ajudega

17 / 20

uhke

18 / 20

tütrel

19 / 20

tuletikus

20 / 20

magusates