Käändsõnade käänamine

Käändsõnade käänamine

Tegusõnu saab pöörata. Seetõttu nimetatakse neid ka pöördsõnadeks. Nimisõnu, omadussõnu, arvsõnu ja asesõnu saab käänata. Seetõttu nimetatakse neid käändsõnadeks.

Eesti keeles on käändsõnal kaks olulist tunnust: arv ja kääne.

Käändsõna võib olla ainsuses või mitmuses.

Mitmust näitab sõnas mitmuse tunnus.

Käänet näitab sõnas käändelõpp. Eesti keeles on 14 käänet.

TEST

Käändsõnade käänamine. Vali kas mitmus või ainsus

Käändsõnade käänamine. Vali käändsõnad, mis on mitmuses

 

Näited:

paberiga

mõtet

suurtes

tütreil

magusas

uhked

teedeni

pirtsaka

ajuga

üheksani

lehekülgede

tuletikus

sebrasid

inimesel

müüjale

sibulata

jaapanlasi

siniseid

vigadega

järgnevates

sõnavõtuta

korralikes

koosolekuile

hinnetesse

õpikuni

mõõde

mõõt

nimekirjata

põhimõtteisse

igasugust

tõdedeni

eesmärgita

aste

keerulistesse

tahvliteta

minutit

nugade

lillelise

igavatena

tagajärje

liidritena

sõnumina

tähest

juustesse

sajandit

kampsuneist

konarlikke

leivata

peole

vabariigiks

mullas

pääsukestena

saates

tema

meile

nendes

uksele

puuviljadega

naljast

paberitega

mõtteid

suures

tütrel

magusates

uhke

teeni

pirtsakate

ajudega

üheksateni

lehekülje

tuletikkudes

sebrat

inimestel

müüjatele

sibulateta

jaapanlast

sinist

veaga

järgnevas

sõnavõttudeta

korralikus

koosolekule

hindesse

õpikuteni

mõõtmed

mõõdud

nimekirjadeta

põhimõttesse

igasuguseid

tõeni

eesmärkideta

astmed

keerulisesse

tahvlita

minuteid

noa

lilleliste

igavana

tagajärgede

liidrina

sõnumitena

tähtedest

juuksesse

sajandeid

kampsunist

konarlikku

leibadeta

pidudele

vabariikideks

muldades

pääsukesena

saadetes

nemad

mulle

selles

ustele

puuviljaga

naljadest

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.