Nimisõnade käänamine

11

TEST:

 Käänded. Vali õiged vastused, kuidas käänded jaotuvad?

 Käänded. Mis küsimusele sõna vastab?

Käänded. Mis käändes ja arvus sõna on?

Nimisõnad. Vali sõnad, mis on nimisõnad

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.