TESTLausetüübid. Vali lausetüübile sobiv selgitus

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 5

Käsklause...

2 / 5

Hüüdlause...

3 / 5

Väitlause...

4 / 5

Küsilause...

5 / 5

Soovlause...