Lausetüübid

Lausete abil saab edasi anda väidet, küsimust, käsku, soovi ning hüüdu. Olenevalt lause sisust saab lauseid liigitada.

  • Väitlause ehk jutustava lause sisuks on kuulajale midagi teada anda, millestki jutustada.
  • Küsilause  on pöördumine kellegi poole, et midagi teada saada. Küsilause väljendab küsimust.
  • Käsklause teatab käsku, palvet, nõuet.
  • Hüüdlause väljendab kõneleja vaimustust, üllatust, viha, imestust.
  • Soovlause väljendab kõneleja soovi, et mingi sündmus leiaks aset.

ÜLESANNE:

Lausetüübid. Vali lausetüübile sobiv selgitus

Lausetüübid test nr1. Otsusta, mis tüüpi need laused on

Lausetüübid test nr2. Otsusta, mis tüüpi need laused on

Näited:

  1. Väitlause
  2. Küsilause 
  3. Käsklause
  4. Hüüdlause
  5. Soovlause
Lause

Vastus

Küll on ilus!

4

Hüüdlause
Küll ta laulab hästi!

4

Hüüdlause
On alles iludus!

4

Hüüdlause
Oi, millist laulu lauldakse

4

Hüüdlause
Kui ilm meid ainult alt ei veaks!

5

Soovlause
Et sul kõik hästi läheks!

5

Soovlause
Kas temaga juhtus midagi?

2

Küsilause
Kui sa seda ära ei õpi, siis sa arvutimänge mängida ei saa!

3

Käsklause
Õues sajab vihma.

1

Väitlause
Kas õues sajab vihma?

2

Küsilause
Oi, kuidas sajab!

4

Hüüdlause
Võta vihmavari kaasa!

3

Käsklause
Lõpeks ometi see sadu!

5

Soovlause
Ole tasa!

3

Käsklause
Ärge jookske!

3

Käsklause
Kuhu me läheme?

2

Küsilause
Kivi kotti!

5

Soovlause
Kui hästi sa loed!

4

Hüüdlause
Õppisin viieaastaselt lugema.

1

Väitlause
Ma olen juba kodused tööd lõpetanud.

1

Väitlause
Sa loed hästi.

1

Väitlause
Kas sa loed hästi?

2

Küsilause
Loe ilmekalt!

3

Käsklause
Kui ilmekalt sa lugesid!

5

Hüüdlause
Holger korjas maasikaid.

1

Väitlause
Kuhu läks Kriste?

2

Küsilause
Ärgu keegi mind segagu!

5

Soovlause
Meie vanaema on nii nooruslik!

4

Hüüdlause
Oleks mul ometi aega!

5

Soovlause
Oh seda noorust!

4

Hüüdlause
Ava aken!

3

Käsklause
Pese käed puhtaks!

3

Käsklause
Ära jookse tänavale!

3

Käsklause
Ei tohi tulla!

3

Käsklause
Oi, kui ilus!

4

Hüüdlause
Küll on tore!

4

Hüüdlause
See artikkel on retsenseerimata.