TESTPoolitamine. Poolita sõnad. Märgi õige vastusevariant. Test nr 1

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 16

vaatasin

2 / 16

mõisad

3 / 16

vares

4 / 16

ootan

5 / 16

kaaned

6 / 16

tassid

7 / 16

õde

8 / 16

mänd

9 / 16

kaugel

10 / 16

ilmselt

11 / 16

vaimud

12 / 16

vorstid

13 / 16

meiega

14 / 16

taimed

15 / 16

sammud

16 / 16

kandis

http://eestikeel.eu/