Poolitamine

Poolitamine on sõnaosa viimine uuele reale.

Poolitamisel kehtivad reeglid:

Ühte tähte ei jäeta üksinda rea lõppu ega kanta üle järgmise rea algusse.

Liitsõna on hea poolitada koostisosade vahelt.

TEST:

Poolitamine. Poolita sõnad. Märgi õige vastusevariant. Test nr 1

Poolitamine. Poolita sõnad. Märgi õige vastusevariant. Test nr 2

Poolitamine. Vali sõnad, mida EI SAA poolitada.

 

Näited:

Sõna Poolitatav? Poolituskohtadega
öö

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1

8.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kirjavahemärgid

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Tähestik, tähestikuline järjekord, häälikute jagunemine

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 8. klassile

3.90 €
8. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 6. klassile

3.90 €
6. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Täis- ja kaashäälikuühend

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 9. klassile

3.90 €
9. klass, Iseõppijale, Eesti keel

I ja J-i õigekiri

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 5. klassile

3.90 €
5. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2

6.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 7. klassile

3.90 €
7. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Mängi ja nuputa

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Silbitamine algklassidele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: täheortograafia

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

lumi

ilm

läks

külmaks

igal

puhas

valge

enam

pori

kui

veel

metsas

põld

lumevaip

külmataat

ohakas

ilus

suur

kodu

süüa

jõe

alla

arvas

kaks

vette

viissada

pühapäev

risttee

laulupidu

raamatukogu

emakeel

vanaema

lilleõis

hüüumärk

mootorratas

kiviplaat

tuuleiil

vaheaeg

EI

JAH

EI

EI

JAH

EI

JAH

JAH

EI

JAH

EI

EI

JAH

EI

JAH

JAH

JAH

EI

EI

JAH

EI

EI

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH

 

lu-mi

 

 

kül-maks

 

pu-has

val-ge

 

po-ri

 

 

met-sas

 

lume-vaip

külma-taat

oha-kas

 

 

ko-du

 

 

al-la

ar-vas

 

vet-te

viis-sada

püha-päev

rist-tee

laulu-pidu

raamatu-kogu

ema-keel

vana-ema

lille-õis

hüüu-märk

mootor-ratas

kivi-plaat

tuule-iil

vahe-aeg

See artikkel on retsenseerimata.