Allusioon

Allusioon on viide või varjatud vihje millelegi tekstivälisele, mida üldiselt teatakse-tuntakse.  Näiteks kui ütleme mõne väga raske ülesande kohta “võimatu missioon”, on see allusioon Tom Cruise’i sama pealkirjaga filmidele. Allusioonide keelt kasutatakse sageli ajakirjanduses ning see on võimas vahend lugejate alateadvuse äratamiseks, seoste loomiseks, ideede stimuleerimiseks vaid paari sõna abil. Allusiooni otstarve on vihjete keeles edastada midagi, mida muidu oleks vaevarikas edasi anda ning rikastada teksti sisuliselt ja vormiliselt. Allusioonid võimaldavad tuua teksti midagi ajastule iseloomulikku ning lisada teksti lustakust.

Olid ajad, mil allusiooni kasutati ka eesmärgil edasi anda varjatud mõtet, praegu kasutatakse allusiooni rohkem mängulustist ajendatuna.

Allusioone leitakse

  • Piiblist (Juuda suudlus,uskmatu Toomas, Egiptuse lihapotid, esimesena kivi viskama, Paabeli segadus, tuhka pähe raputama)
  • Vana-Kreeka muistenditest (Augeiase tallid, Trooja hobune, Odysseuse eksirännakud, Pandora laegas)
  • tuntud ajaloosündmustest (Pyrrhose võit, Waterloo lahing)
  • kuulsate isikute ütlustest või toimingutest (saalomonlik otsus)
  • reklaamitekstidest (“Sa oled seda väärt”)
  • Poliitikute lööklausetest “Me võidame niikuinii!”, “Kas sellist Eestit me tahtsimegi”)
  • Poplaulude sõnadest (“Nii kuum on tunne…)

Kui koostad kõnet või kirjatööd ja tahad mõnda allusiooni kasutada, mõtle sellele, milline su publik on. Kui arvad, et su publik on sama haritud kui sina ise, võid kasutada allusiooni, kui arvad, et su publik sellest midagi ei tea, jäta parem kasutamata. Hea allusioon kõnes on viide millelegi sellisele, mida publik kah teab.

See, kas allusioon on äratuntav, sõltub ka publiku kultuuritaustast. Inglasele ei pruugi midagi öelda väljend “Potjomkini küla”, sest tegemist on vene taustaga vihjega, mida eestlased teavad tänu tihedale seotusele vene kultuuriga.

Allusioonid panevad proovile inimese lugemuse. Kes pole kursis “Kevadega”, ei tea, millised on “Tootsi peenrad” ega saa aru, mida naljakat peitub väljendis “rotid viisid minema”…

Allusioonid võivad olla indikaatoriks, mis määrab ära inimeste asjasse pühendumise taseme.

 

AUTOR: Allusioon

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.