Argumentatsioon

Riigieksamikirjand on arutlev kirjand, seega on oluline selle kirjutamiseks vallata argumentatsiooni.  Argumentatsioon on väite tõestamine. Lihtsama kirjandi kirjutamiseks piisab sellest, kui mõtlete välja oma kirjandi peaidee, koostate teeskava e panete kirja peamised väited, millega oma peaideed tõestate ja seejärel argumenteerite neid.
Nii valmibki kirjand lõikhaaval. Jääb vaid üle need lõigud omavahel korrektselt siduda.
Milline on argumentatsiooni ülesehitus?
VÄIDE ehk TEES:
Tavaliselt esitatakse  kõigepealt väide.
SELGITUS e VÄITE TUGEVDUS
 Selgitatakse, mida oma teesiga  silmas peetakse.
TÕESTUS
Nüüd asutakse oma väidet tõestama. Selleks otsitakse piisavalt argumente ehk fakte, näiteid, suurmeeste ütlusi, andmeid, katsete tulemusi, viiteid standarditele või seadustele, viiteid varem tõestatud või tõeseks peetud asjaoludele. Argumentide leidmiseks on olemas loogiline süsteem, mida nimetatakse toposeks.
JÄRELDUS
Seotakse eelnevalt püstitatud väitega. Väide toetab järeldust.

_____________________________________________________________

Lihtne näide:

VÄIDE: Hiired on inimestele kahjulikud.
SELGITUS: Inimesed on huvitatud sellest, et nende toit ja elukeskkond oleksid puhtad ega sisaldaks haigustekitajaid.
TÕESTUS:
Teatmeteose ENEKE I kõite artiklis “Hiired” on kirjas, et mõnda liiki hiired elutsevad inimelamuis, söövad inimeste toitu, rikuvad seda ning levitavad toidu kaudu haigustekitajaid.
JÄRELDUS:
Sellest, et hiired elutsevad inimelamuis ja levitavad haigustekitajaid, võime järeldada, et hiired on inimestele kahjulikud.
(Näide on pärit Merle Kaldjärve raamatust “Argumendi jõud”)

 

________________________________________________

Näidis:

Minu koostatud argumentatsioon. Teema “Kas kool teeb õnnelikuks?”

Väide (tees): Koolis õpin end igakülgselt tundma.

Selgitus: Enesetundmine tähendab, et ma tean, millised on minu tugevad ja nõrgad küljed. See teadmine määrab tulevikus elukutsevaliku, minu terviseprogrammi ja isiksuse need küljed, mida oleks vaja arendada, et oma elu võimalikult edukalt elada.

Tõestus:  Erinevates tundides õpin end tundma eri tahkudelt . Saan teada, millised on minu eelistatud õpiviisid. Kuna kogu elu on üks suur õppimine, on sellest teadmisest tulevikus palju kasu. Loovainete tundides avastan endas kunstniku või muusiku või nende mõlema puudumise, kehalises kasvatuses saan teada, et mul on suurepärased kaugushüppaja võimed või et mul jätkub võhma erakordselt pikkade distantside läbimiseks, ilma et hakkaksin isegi hingeldama. Kirjanduse õpetaja juhatab mind raamatute juurde ja ütleb ka, et mul on andi sõnu ritta seada. Matemaatikas selgub, et kui tahan tulevikus perekonna eelarve tasakaalus hoida, pean protsendi olemusse põhjalikumalt süüvima.

Järeldus: Kooli õppeprogramm on piisavalt mitmekülgne selleks, et teada saada, millised on minu võimalused ja mida peaksin tegema, et oma unistusi täide viia.

Nagu näha, on üks terviklik argumentatsioon päris paraja pikkusega lõik kirjandisse (153 sõna).

 

AUTOR:  Argumentatsioon

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.