H SÕNA ALGUL

h-tähte hääldamisel ei pruugi me kuulda, kuid ometigi on see kirjapildis olemas.

Pea meeles järgmist:

− Kuigi me hääldades tihti ei kuule, et sõna algab h-ga, kirjutatakse see siiski sõna algusesse.

– Mõnikord võib olla nii, et hääldad küll kaht erinevat sõna ühtmoodi, kuid kui kirjutad ühe sõna ette h-tähe, tekib hoopis teise tähendusega sõna, nt ala–hala, allikas–hallikas.

– Jälgi, et h ei kaoks liitsõnas põhisõna eest, nt kiikhobu, uudishimulik.

− Kui h satub kaashääliku kõrvale, ära unusta pikale h hääldusele vaatamata Kaashäälikuühendireeglit (Kaks või rohkem erinevat kaashäälikut kirjutatakse ühe tähega), nt vahva, trahvima, juhtum, praht.

− Jäta meelde, et sõna aitäh lõpus on vaid üks h.

Samuti on üks h selliste sõnade lõpus nagu noh, jah, tohoh.

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Silbitamine algklassidele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Mängi ja nuputa

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2

6.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 6. klassile

3.90 €
6. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 5. klassile

3.90 €
5. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 8. klassile

3.90 €
8. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kokku- ja lahkukirjutamine

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Häälikute pikkused

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kirjavahemärgid

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Täis- ja kaashäälikuühend

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1

8.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: numbrite kirjutamine

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: algustäheortograafia

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

H- tähe jutt

Hommikul helistas hall heeringas hellale Helenile. Helistades haigutas hea heeringas higiste huultetega Hannese hobuse hammastesse. Heeringased hambad haisesid Hannesel hommikust hommikuni.

Lisainfo

h kirjutamine sõna algul on traditsioonipärane, kuigi häälduses ei ole see nõutav. Nt habras, hagijas, haigutama, hajameelne, halastama, haljas, hangeldama, hani, hanguma, harras, harrastama, herilane, hernes, hirnuma, hubane, hulkuma, hunnik, hurtsik, huugama, hõre, hõõguma, hõõruma, hämar, härdalt, hütt.

On sõnapaare, kus h eristab kirjas samasuguse hääldusega sõnu (homo­foone):

haar – aar hei – ei
haare – aare heit – eit
hagu – agu helama – elama
hai – ai higi – igi-
hais – ais hiilid – iilid
hala – ala hind – ind
hale – ale hirv – irv
halg – alg- hoiatus – oiatus
hall (halla) – all hoid – oid
hallikas – allikas hoie – oie
haru – aru hoos (hoog) – oos ‘vallseljak’
harutama – arutama hurm – urm ‘veri’
harv – arv hõng – õng
hea – ea (iga) hädal – ädal

Allikas: http://www.eki.ee/

 

TEST:

H õigekiri. Häälikuõigekiri. Millised sõnad peavad algama h-tähega?

H sõna algul. Vali kas H on sõna algul või ei ole

Enesekontrolliks:

  1. H sõna algul 1
  2. H sõna algul 2
  3. H sõna algul 3
See artikkel on retsenseerimata.
00:00