Asesõnad

Asesõnad on sõnad, mis asendavad lauses isikuid, asju, omadusi väljendavaid sõnu:

 • mina,
 • tema,
 • see,
 • niisugune,
 • iga,
 • mitu.

Tähenduselt on asesõnad teiste sõnadega võrreldes ebamäärasema sisuga:

 • nimisõna mees – asesõna tema, ta, see
 • omadussõna punane – asesõna selline, niisugune
 • arvõsna neli, neljas – asesõna mitu, mõni, mitmes

Asesõnad saavad üldjuhul olla nii ainsuses kui ka mitmuses:

 • meie,
 • need,
 • sina.

Asesõnu saab käänata:

 • mulle,
 • mitmeid.

Sõnade keegi, miski, kumbki käänamisel tuleb meeles pidada, et liide -gi ja -ki on alati käändelõpu järel, st sõna lõpus.

Liitasesõna kirjutatakse

 • kokku: igaüks, seesama, toosama, needsamad, noodsamad
 • sidekriipsuga kokku: emb-kumb, mitu-setu

 

 

TESTID:

Asesõna. Missugused neist sõnadest on asesõnad?

Asesõnad. Vali, missugused neist sõnadest on asesõnad?

Asesõnad. Vali õige vastus, kas tegemist on asesõnaga või muu sõnaliigiga

Veel asesõnasid:

 • mulle
 • sinuga
 • talle
 • neid
 • sellesse
 • niisuguseid
 • iga
 • mitmega
 • kellesse
 • mitmendat
 • mitmes-setmes
 • mitmendikus
 • endale
 • oma
 • iseenesega
 • iseendale
 • üksteisega
 • samasse
 • teineteist
 • sedasama
 • toosama
 • niisamasugune
 • sellistele
 • samasuguseid
 • säherdusi
 • kumb
 • kõik
 • mõlematesse
 • ükski

Allikas: Asesõnad

Asesõnade liigid

Liik Näide Küsimus
Isikulised asesõnad  

mina (ma), meie (me), sina (sa), teie (te, tema (ta), nemad (nad).

kes?, kelle? jne kõigis käändeis
Enesekohased asesõnad  enese ~ enda, iseenese ~ iseenda, oma. kes?, kelle? jne 
Vastastikused asesõnad üksteise, teineteise.Õigekeelsus kes?, kelle? jne 
Näitavad asesõnad see, too, sama, seesama, toosama, teine, muu.niisugune, samasugune, niisamasugune, selline, seesugune, säärane, säherdune, taoline, selletaoline Õigekeelsus kes?, kelle? jne

 mis?, mille?jne

missugune?, missuguse?jne

Küsivad-siduvad asesõnad  kes, mis, kumb, missugune, milline, misuke (kõnek), mitu, mitmes, mitmendik  
Määratlevad asesõnad ise, oma, iga, igaüks, igamees, kõik, mõlemad, kumbki, emb-kumb, kogu, terveMärkus.kogu on muutumatu sõna, terve käändub, st (meelde) kogueluks, tervest linnast (otsinud). kes?, mis?, missugune? jne 
Umbmäärased asesõnad keegi, miski, mingi, mingisugune, miskisugune, ükski, mitu, mitmes, mitu-setu, mitmes-setmes, mõni, mõningane, paljud, üks, teine. kes?, mis?, missugune?, mitu?
Omastavad asesõnad oma, enese ~ enda, omaenese ~ omaenda, iseoma, iseenese ~ iseenda.  kelle? jne

results loading