Lausekujundid

RETOORILINE KÜSIMUS – küsimuse vormis esitatud kinnitava või eitava sisuga lause, nt 

 • Kas olen hull?
 • Ei, tõesti mitte?

RETOORILINE PÖÖRDUMINE – tundeline pöördumine loodusnähtuste, eemalviibijate vms poole, nt 

 • Mis mulle jutustad koidikutuul?

KORDUS – korduvad ühesuguse sisu, rütmi või vormiga sõnad või laused.

ANTITEES – kahe vastandliku mõiste vastandamine teineteisele, nt 

 • Kuningas on surnud! Elagu kuningas!

ELLIPS – mõne sõna ärajätmine lausest (tavaliselt alus või öeldis), nt 

 • Kes ees, see mees.

INVERSIOON – ebatavaline sõnajärjestus lauses.

 • olid kõik valmis alustama uut võitlust homme,
 • esiteks oli väga ärritunud,
 • sest kaks aastat, elanud siin, eile kujunes homme.

Loe lisaks: Mis on inversioon ?

ALLEGOORIA – mõistukõne, nt 

 • Meie juhiks on Peata Kana.

IROONIA – jaatusega väljendatakse eitust, nt

 • Oled sina alles aga tubli!

ANTITEES – vastuseade, nt 

 • Sa kõige armsam mulle ja siiski vihkan sind.

PARADOKS – vasturääkivus nii sõnades kui mõtetes, nt 

 • Elu on selleks liiga tõsine asi, et sellest tõsiselt rääkida.

TEST:

Eesti keele lausekujundid. Vali õiged vastused

Allikas: Kõne- ja lausekujundid

results loading