LAUSELÕPUMÄRGID

LAUSEID, KUS KELLESTKI VÕI MILLESTKI JUTUSTATAKSE, NIMETAME JUTUSTAVATEKS LAUSETEKS.

JUTUSTAVA LAUSE LÕPPU KIRJUTAME PUNKTI.

1

LAUSED, MILLES ON SOOV, PALVE, KÄSK VÕI HÜÜE, NIMETAME HÜÜDLAUSETEKS.

HÜÜDLAUSE LÕPPU KIRJUTAME HÜÜUMÄRGI.

2

LAUSEID, KUS MIDAGI KÜSITAKSE, NIMETAME KÜSILAUSETEKS.

KÜSILAUSE LÕPPU KIRJUTAME KÜSIMÄRGI.

3

TESTID:

Tunne reegleid. Leia reeglile õige algus või lõpp

Lauselõpumärgid. Vali õige märk

Lauselõpumärgid. Vali sobivad märgid

Enesekontrolliks:

  1. Lauselopumärgid
results loading