NIMISÕNAD

Nimisõna  tähistab esemeid, olendeid, nähtusi, mõisteid jne ning vastab küsimustele kes? mis?

Tüüpiliste nimisõnade kõrval on ka tähenduslikult teiseseid nimi­sõnu, mis väljendavad tegevust (jooksmine, jooks) või omadust (ilu).

Tähenduse alusel eristatakse mitmeid vastandlikke nimisõnade lii­ke. Tähistatava üldisuse või individuaalsuse järgi jagunevad nimi­sõnad üld– ja pärisnimedeks.

Üldnimed märgivad liiki, nt

 • linn,
 • maa,
 • tüdruk,
 • ajakiri,
 • koer.

Pärisnimed märgivad üht individuaalset asja, nt

 • Tartu,
 • Prantsusmaa,
 • Mari,
 • Keel ja Kirjandus,
 • Pontu.

Nimisõnu jagatakse ka loendatavateks ja loendamatuteks.

Loen­datavad on nimisõnad, mis märgivad asju vm, mida põhimõtteliselt saab loendada, nt

 • pliiats,
 • täht,
 • jalg,
 • meeter.

Loendamatud nimisõnad mär­givad nähtusi vm, mis põhimõtteliselt pole loendatavad, nagu

 • vesi,
 • õhk,
 • inimkond,
 • kurjus,
 • olevik,
 • ilu.

Nimisõnad võivad täita ka teistele sõnaliikidele iseloomulikke süntak­tilisi funktsioone:

 • esineda määrsõna kombel määrusena, nt Tüdrukud kuulasid laupäeval muusikat (nagu Tüdrukud kuulasid eile muusikat),
 • omadussõna kombel täiendina, nt poisi raamat(nagu hea raamat),
 • ning öeldistäitena, nt Joosep on üliõpilane (nagu Joosep on imelik).

Allikas: Nimisõnad

TESTID:

Vali sõnad, mis on nimisõnad

Nimisõna. Kas sõna ON nimisõna või EI OLE nimisõna?

results loading