Sisukord

Matemaatika põhivara on mõeldud kasutamiseks lisamaterjalina matemaatika õppimisel 5. klasside õpilastele, samuti neile, kes aitavad õpilastel teadmisi omandada (õpetajad, vanemad jne). Elektroonilisse teatmikku on koondatud mõisted riikliku õppekava matemaatika ainekavast 1. — 6. klassini. Eesmärk oli koostada kogumik, mis hõlmaks matemaatika-alaseid mõisteid ning nende rakendusi ülesannete lahendamisel, mis peaks õpilasel olema omandatud 6. klassi lõpuks.

Tegijad
Õppematerjali koostas Anne Tiits (kontakt: anne.tiits@mail.ee). Põhivara valmimisele aitasid kaasa sisu osas õpetajad Jaana Roht, Riina Kiting, Helen Kaasik, retsensendid Kalju Kaasik, Anu Palu, Piret Luik ning toimetaja Esta Erit. Veiko Somelar ja Alo Tiits olid abiks webi tehnilise teostuse osas.

Allikas: http://www.matemaatika.edu.ee/

 

 1. Naturaalarvud
 2. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine
 3. Arvutamise seadused
 4. Tehete omadused
 5. Avaldis. Võrrand
 6. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine
 7. Algarvud ja kordarvud
 8. Geomeetrilised kujundid
 9. Mõõtühikud
 10. Harilikud murrud
 11. Kümnendmurrud
 12. Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
 13. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine
 14. Ruumilised kujundid
results loading