SULUTA KAASHÄÄLIKU PIKKUS

Eesti keele häälikud jagunevad:

– täishäälikud (A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü)
– kaashäälikud jagunevad omakorda:

– sulghäälikud (K, P, T, G, B, D)
– suluta kaashäälikud (H, J, L, M, N, R, V, S, C, F, Š, Z, Ž, X, Y)
Helilisuse järgi jagatakse häälikud:

– helilised häälikud (A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü, L, M, N, R, V, J)
– helitud häälikud (K, P, T, G, B, D, F, H, S, Š, Z, Ž)

Lühikese suluta kaashääliku (l, m, n, r, s, h, v, j) kirjutame ühe tähega. Pika ja ülipika kahe tähega.

Näiteks:

 

123

 

Enesekontrolliks:

  1. Vali, mis häälik on. 
  2. Heliline või helitu häälik
  3. Milline sõna sobib lünka
results loading