Tees, teeskava

Mis on tees?

Heal lapsel on mitu nime. Sama mõtet saab väljendada mitmeti, sama sõna teiste sõnade abil. Õppekirjanduses on sõna tees tähenduses kasutatud väljendeid tuumlause, peamõte, idee, väide, argument.  Millegipärast lausa ahastamapanev hulk.

Oma vormilt on tees jutustav lihtlause. Teesis esitatakse mingi seisukoht, mida hakatakse selgitama, tõestama.

Teesil on allteesid. Allteesid selgitavad, miks niisugune tees on sõnastatud.

Näide:

Põhitees (Peatees)

Sõnasta jutustava lihtlausena.

 

Minu lapsepõlve lemmikraamatud on Harry Potteri sarja raamatud.

(Allteesid saad, kui esitad küsimuse MIKS?)

M  I  K  S?

 

Allteesid

Sõnasta jutustavate lihtlausetena

 

Nende raamatute sündmustik on põnev.

 

Raamatutes on värvikirev galerii tegelaskujusid.

 

Nendes raamatutes näidatakse erinevaid inimsuhteid.

 

Sigatüüka kool on iga õppuri unistus.

 

 
Allteeside allteesid

 

Voldemarti rünnakud, Harry seiklused koos kaaslastega

 

Mugud ja võlurid, kentaurid, öökullid

 

Tuhkatriinu-lugu uues kuues

 

Parajalt ohtlik, võistlusmoment, eriilmelised ja liikuvad klassiruumid, huvitav asukoht

 

 

Mis on teeskava?

Teeskava on kirjandi eeltöö, milles on teeside ja alateeside näol esitatud tulevase kirjandi kondikava. Teeskava näitab kirjutajale, millised tema valitud argumendid ehk teesid on tugevad ja millised mitte. Kui mõne teesi kohta ei õnnestu piisavalt argumente ehk väiteid koguda, on tegemist nõrgavõitu teesiga.  Kui kirjutamise käigus selgub mõni veel parem tees, tuleb seda kasutada.

Teeskava tabeli kujul või skeemina näitab kirjutajale kätte suuna, millest ta ei tohi kõrvale kalduda, kui  tahab edukalt järelduseni jõuda.

Selle tabeli võib  juba oma kirjandi eeltööks võtta, sest siin on kirja esitatud  teeskava äärmiselt ülevaatlikult tabeli kujul. Kellele meeldib tabeleid ja skeeme vormistada, võibki üles ehitada oma kava selliselt. NB! Meeles peab pidama, et see pole märksõnaskeem ning  siin tuleb laused korrektselt sõnastada (v.a teeside allteesid)

Argumentatsioonis on tees esmasel kohal . Sellele järgnevad selgitus, põhjendus ning järeldus.

 

ALLIKAS:  Tees, teeskava

Sildid
results loading