Tegusõna pööramine

Tegusõnal on käändelised ja pöördelised vormid (saadakse verbi pööramisel).

Tegusõna pöördelistel vormidel on:

kolm pööret 

 • ainsuses (ma loen, sa loed, ta loeb) ja
 • pööret mitmuses (me loeme, te loete, nad loevad)

kaks aega 

 • olevik (loen, loetakse);
 • minevik. Minevik jaguneb lihtminevikuks (lugesin, loeti), täisminevikuks (olen lugenud, on loetud), ja enneminevikuks (olin lugenud, oli loetud).

neli kõneviisi

 • kindel (loevad, luges, loetakse, oli loetud),
 • tingiv (ma loeksin e ma loeks, ta oleks lugenud, loetaks),
 • käskiv (loe, ära loe, lugegu, loetagu),
 • kaudne (lugevat, olevat lugenud)

kaks tegumoodi

 • isikuline (ma loen, ma olin lugenud, ta lugegu, lugegem),
 • umbisikuline (loeti, loetavat, loetagu)

kaks kõnet (kõneliiki) –

 • jaatav (ma loen, nad lugesid, loetagu),
 • eitav (ma ei loe, ta ärgu lugegu, ärgu loetagu)

Tegusõna käändelised vormid väljendavad üldist tegevust, kuid ei väljenda kõneviisi, isikut ja arvu.

Käändelisse vormi kuuluvad:

 • ma ja da-tegevusnimi (infinitiivid),
 • v- ja tav-kesksõna (oleviku kesksõnad),
 • nud ja tud-kesksõna (mineviku kesksõnad) – lugema, lugeda, lugev, loetav, lugenud, loetud.

Allikas: Eesti keele grammatika

results loading