LAUSELÕPUMÄRK

Jutustava lause lõppu kirjutatakse punkt.   3

Jutustav lause on lause, kus öeldakse midagi, antakse edasi tegevust või olukorda.

Jutustavad laused on näiteks:

Mina laulan.

Ema peseb pesu.

Koerad hauguvad.

 

Küsilause lõppu kirjutatakse küsimärk. 4

Küsilauses küsitakse midagi ja küsilauses on alati küsisõna. ( kes, kus, mis, mida, millal, millega jne.)

Küsilaused on näiteks:

Mida sa teed?

Millal isa tuleb koju?

Kas sul on täna trenn?

 

Hüüdlause, käsklause, soovlause lõppu kirjutatakse hüüumärk. 5

Hüüdlause, käsklause, soovlauses on tavaliselt mingi soov või käsk või hüüd. (Ae!)

Hüüdlaused on näiteks:

Head ööd!

Tule siia!

Suur aitäh!

 

Enesekontrolliks:

  1. Leia igale lausele sobiv lauselõpumärk
  2. Lünkade täitmine
  3. Igale lausele õige lauselõpumärk
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.