TÄISHÄÄLIKUÜHEND

2. klass > Eesti keel > 1. poolaasta

Kõrvuti olevad erinevad täishäälikud moodustavad täishäälikuühendi.

Täishäälikuühendis kirjutame kõik täishäälikud ühe tähega.

Näiteks: leib, kaev, pea, koer

 

Enesekontrolliks:

  1. Täishäälikuühend