Käänamine. Vali käändele vastavad küsimused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 10

Omastav kääne vastab küsimustele ...

2 / 10

Ilmaütlev kääne vastab küsimustele ...

3 / 10

Osastav kääne vastab küsimustele ...

4 / 10

Nimetav kääne vastab küsimustele ...

5 / 10

Kaasaütlev kääne vastab küsimustele ...

6 / 10

Olev kääne vastab küsimustele...

7 / 10

Alalütlev kääne vastab küsimustele ...

8 / 10

Saav kääne vastab küsimustele ...

9 / 10

Seesütlev kääne vastab küsimustele ...

10 / 10

Sisseütlev kääne vastab küsimustele ...

http://eestikeel.eu/

results loading