LÜHENDID: AEG JA AJAÜHIKUD

AJAÜHIKUD JA NENDE LÜHENDID KIRJUTATAKSE VÄIKESE TÄHEGA.

Nimi Lühend Avaldatuna SI ühikutes Tüüp
minut (min) min = 60s aeg
tund (h) h = 60min = 3600s aeg
ööpäev (öp) öp = 24h = 86400s aeg
aasta (a) a = 265.2422öp = 31.56*106s aeg

 

 

 

 

Kuud, nädalapäevad ja pühad ei ole nimed ja kirjutatakse väikese tähega.

 

Enesekontrolliks:

  1. Harjutus
results loading