MUINASJUTT

Muinasjutt on rahvajutu üks peamisi liike.

Klassikaline vendade Jacob Grimmi ja Wilhelm Grimmi rahvajuttude jaotus jagab rahvajutud müütideks, muistenditeks ja muinasjuttudeks. Muinasjuttudel on omad seadused. Selliste tunnuste hulka kuuluvad kindlad algus- ja lõpuvormid (näiteks “Elas kord…”, “Kuskil maal…”, “Kui nad surnud ei ole…”, “Sõin ja jõin seal minagi, kõhtu ei saanud midagi”), oluliste sündmuste rõhutamine mitmekordse kirjeldamise kaudu (näiteks 3 päeva tuleb võidelda, 3 takistust ületada), sümboolsete arvude (eriti 3) esinemine loo struktuuris või kirjeldustes (kolmarvu seadus; olulised on ka arvud 3, 7, 9, 12).

 

Enesekontrolliks:

  1. Muinasjutt 12 kuud mälumäng
results loading