I ja J õigekiri

i ja j õigekirjareeglites on oluline silbi mõiste.

Silbi algul kirjutatakse j ja silbi lõpus i.

j-le järgneb täishäälik.

  • va-ja – vai-a,
  • sa-jad – sai-ad,
  • ma-jast – mai-ast,
  • o-ja – hoi-a.
mater-jal mateeri-a, materi-aalne
mil-jon staadi-on
ports-jon sümpoosi-on
komis-jon vari-atsi-oon, vari-ant

Erandlik on lühike sisseütlev: majja, ojja, tujju.

Kõige rohkem erineb i ja j hääldus ning kirjutamine ü järel: ü järel ei kirjutata i-d, kuigi hääldatakse (süüa).

TEST:

I ja J õigekiri. Vali õiged tähed lünka.

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Harjuta eesti keelt A2-B1. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 4. klassile

3.90 €
4. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Silbitamine algklassidele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kokku- ja lahkukirjutamine

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 8. klassile

3.90 €
8. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 6. klassile

3.90 €
6. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kirjavahemärgid

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: algustäheortograafia

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 9. klassile

3.90 €
9. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 7. klassile

3.90 €
7. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Täis- ja kaashäälikuühend

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

I ja J-i õigekiri

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Mängi ja nuputa

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Tähestik, tähestikuline järjekord, häälikute jagunemine

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Häälikute pikkused

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

I ja J õigekiri. Vali õiged sõnad.

I ja J. Häälikuõigekiri. Leia sõnale sobiv küsimus ja sõnaliik. Aseta sõna õigesse kasti

See artikkel on retsenseerimata.