KAS NIMI VÕI NIMETUS?

Kas suur või väike algustäht?

Nimi tähistab üht olendit, asja, nähtust. Nimes kirjutatakse kõik sõnad (v.a sidesõnad) suure algustähega.

Nimetus tähistab olendite, asjade, nähtuste liiki. Nimetus kirjutatakse väikese algustähega.

 

ÜLESANNE:

Missugune sõna loendis on nimetus. Vali see.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.