LIITLAUSE, SIDESÕNAD

Sageli tahame ühe lausega väljendada mitut mõtet. Sel juhul liidame tavaliselt laused SIDESÕNADE abil.

Liidetud lausete, ehk LIITLAUSETE kirjutamisel pead teadma, et sidesõnad jagunevad:

  • komaga sidesõnad (sõnad, mille ette pannakse tavaliselt koma)

ET   SEST   AGA   KUID   VAID

  • komata sidesõnad (sõnad, mille ette tavaliselt koma ei panda)

JA   NING   EGA   EHK   VÕI

Kui midagi loetleme, siis saame LOETELU. Loetelus kirjutatakse sõnade vahele koma.

Näiteks:

Koolikotis on vihikud, õpikud, pinal, töövihik, käärid, liim ja vahetusjalanõud.

 

Enesekontrolliks:

  1. Harjutus
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.