TÄHESTIK JA TÄHESTIKULINE JÄRJEKORD

27

Eesti keeles on iga hääliku tarvis märk – täht. Eesti tähestikus on 23 tähte:

A B D E G H I J K L M N
O P R S T U V Õ Ä Ö Ü

Koos teistest keeltest tulnud sõnade ja nimedega on eesti keelde tulnud ka niisuguseid häälikuid, mille märkimiseks meil tähed puuduvad. Siis tulebki meil selgeks õppida VÕÕRTÄHED.

Cc (tsee) C-vitamiin, Cesis, cm
Ff (eff) telefon, valgusfoor, film, fotograaf
Qq (kuu) Q-raadio
Ss (saa) sokolaad, simpans, Sveits
Zz (tsett) zoopark, zootehnik
Zz (zee) zilett, Ziguli, zürii
Ww (kaksisvee) Twain, Walter, Sawyer
Xx (iks) Max, Mexico
Yy (igrek) New York, Henry, Jyvaskyla

Nüüd õpime selgeks tähestiku koos võõrtähtedega.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

 

R S S Z Z T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

Kuidas asetada sõnad/nimed tähestiku järgi järjekorda?

Üldjuhul inimeste nimedest nimekirja tehes järjestatakse need perekonnanimede järgi.

Selleks vaadatakse perekonnanime esitähte ja tähestiku järgi järjestataksegi.

N: Kask, Tiina; Vaga, Toivo; Breen, Piret; Aus, Anne; Lill Toomas.

 1. Aus, Anne
 2. Breen, Piret
 3. Kask, Tiina
 4. Lill Toomas
 5. Vaga, Toivo

Kui on aga perekonnanimed ühtesugused, siis määratakse eesnime järgi.

N: Kask, Tiina; Kask Toivo; Kask Riina.

 1. Kask Riina
 2. Kask, Tiina
 3. Kask Toivo

TESTID:

Kus kasutatakse tähestikulist järjekorda?

TÄHESTIK. Vali õige järgnev täht

Tähestik. Vali sõnale õige naaber

Enesekontrolliks:

 1. Tähestik. Täis- ja kaashäälikud
 2. Harjutusi tähestiku õppimiseks
 3. Lisa puuduvad kaashäälikud
 4. Trüki lünkadesse puuduvad häälikud
 5. Klõpsa järgemööda tähtedel, hätta jäädes kasuta vihje nuppu! 
 6. Klõpsa järgemööda nimedel, hätta jäädes kasuta vihje nuppu! 
 7. Pane loomad tähestikulisse järjekorda
See artikkel on retsenseerimata.