I ja J õigekiri

i ja j õigekirjareeglites on oluline silbi mõiste.

Silbi algul kirjutatakse j ja silbi lõpus i.

j-le järgneb täishäälik.

  • va-ja – vai-a,
  • sa-jad – sai-ad,
  • ma-jast – mai-ast,
  • o-ja – hoi-a.
mater-jal mateeri-a, materi-aalne
mil-jon staadi-on
ports-jon sümpoosi-on
komis-jon vari-atsi-oon, vari-ant

Erandlik on lühike sisseütlev: majja, ojja, tujju.

Kõige rohkem erineb i ja j hääldus ning kirjutamine ü järel: ü järel ei kirjutata i-d, kuigi hääldatakse (süüa).

TEST:

I ja J õigekiri. Vali õiged tähed lünka.

I ja J õigekiri. Vali õiged sõnad.

I ja J. Häälikuõigekiri. Leia sõnale sobiv küsimus ja sõnaliik. Aseta sõna õigesse kasti

results loading