Sihitis

Sihitis on verbi laiend, mis näitab, kellele või millele on tegevus suunatud, nt

  • Kohtasin Jaani.
  • Mees ehitas endale suvila.
  • Loe see artikkel läbi.
  • Ta ei lausunud ei musta ega valget.
  • Ma tahaksin naerda.

Kui sihitiseks on käändsõna, on see osastavas, omastavas või nimetavas käändes. Osastavas käändes sihitist nimetatakse osasihitiseks, omastavas või nimetavas käändes sihitist aga täissihitiseks.

Osastav on eesti keeles peamine sihitise kääne. Sihitis võib olla osastavas käändes mis tahes verbi korral. Suur hulk verbe (nn partitiivverbid) lubavadki ainult osasihitise kasutamist, näiteks võib öelda ainult Ma meenutasin minevikku või Leena armastab lapsi, mitte aga Ma meenutasin mineviku või Leena armastab lapsed. Need on verbid, millega väljendatud tegevusel puudub sisemine piir — see tegevus ei jõua mingile kindlale tulemusele ja sel puudub ka kestuspiir. Tüüpilisi partitiivverbe on tunnetusverbid (alahindama, armastama, kartma, nägema jt), liigutus-puudutusverbid (kehitama, kallistama, peksma jt), kuid siia kuulub muidki verbe (helistama, trahvima, alustama, harrastama jt).

Täissihitis esineb osasihitise paralleelvõimalusena vaid niisuguste verbide puhul, mille tegevus võib jõuda mingi tulemuseni. Sihitise valik oleneb siin kahest asjaolust — tegevuse tulemuslikkusest ja sihitise enda laadist. Kui tegevus on olnud või saab olema tulemuslik (teostunud või teostatav) ja sihitis märgib tervikut (asja, kindlat kogust või hulka), kasutatakse täissihitist.

Näiteks lauseis Virve õmbles endale uue seeliku ja Õmble endale uus seelik! on täidetud mõlemad täissihitise valiku tingimused: esimeses lauses on tegevus tulemuseni (teostumiseni) jõudnud, teises jõuab selleni tulevikus, mõlemas lauses esineb asja märkiv sihitis uus seelik. Kui aga üks või mitte kumbki täissihitise valiku tingimus pole täidetud, kasutatakse osasihitist. Näiteks lauses Virve õmbles endale uut seelikut märgib sihitis küll asja, kuid tegevuse tulemuslikkus siit ei järeldu (selle kohta ei võeta seisukohta).

Loe lisaks:

Sihitis 

SIHITIS EESTI KEELES

TEST:

Sihitis. Täissihitis omastavas või nimetavas käändes. Vali, kas lause on eelistatav, võimalik või halb

results loading