Sõnade laenamine

Sõnad võetakse üle teistest keeltest, põhiliselt oma naabritelt.Vanemad laenud on keelega nii hästi kohanenud, et neid ei peetagi enam laenudeks, uuemates on säilinud teisele keelele omaseid jooni. Need on VÕÕRSÕNAD.

Võõrsõna tunnused:

  1. b, d, g sõna alguses (dress, buss, gong)
  2. võõrsõnatähed f, š, z, ž (fosfor, šaakal, zoopark, žest)
  3. rõhk esimesest silbist kaugemal (in-tel-li-gènt-ne, eks-kur-si-òon)
  4. pikk täishäälik ja häälikuühend esisilbist kaugemal (pe-da-goog, kom-bain)
  5. o esisilbist kaugemal (au-to, me-dal-jon)

TEST:

Sõnade laenamine. Leia võõrsõna tunnused.

Sõnade laenamine. Vali õiged sõnad lausesse.

Võõrsõna ja tema tähendus.

Võõrsõnad. Vali õige lause.

 

Harjuta veel:

Kõik materjalid ja lisatud interaktiivsed harjutused on koostanud Mare Hallop.

results loading