MITMUSE NIMETAVA LÕPU ÕIGEKIRI

2. klass > Eesti keel > 1. poolaasta

Kui esemeid või elusolendeid on mitu, kirjutame sõna lõppu- d.

Näiteks: poisid, kassid, lauad, sidrunid

 

Enesekontrolliks:

  1. Kirjuta sõna mitmuses