Tsitaatsõnad

Tsitaatsõnad on otse võõrkeelest võetud sõnad.

Tsitaatsõnu kirjutatakse võõrkeelsel kujul, trükiteksti puhul kirjutatakse need kaldkirjas e kursiivis, käsitsi kirjutades tuleb tõmmata alla laineline joon, hääldus on võõrkeelelähedane:

nt de facto, puzzle, chick, second hand, shopping, croissant.

Tsitaatsõnade asemel saab kasutada sobivaid võõr-, laen- või omasõnu:

blender – kannmikser

curry – karri

case – juhtum

casual – vabaajarõivad

broccoli – spargelkapsas

buffet – Rootsi laud

Tsitaatsõnu käänatakse ülakoma abil: curry´ga, reality-show´d, chick´id, pizzeria´ta.

Valik tsitaatsõnu:

  • de iure – õiguslikult
  • de facto – tegelikult
  • pro ja contra – poolt ja vastu
  • persona non grata – ebasoovitav isik
  • in corpore – terves koosseisus
  • circa – ligikaudu
  • in spe – lootuses, tulevikus
  • deus ex machina – “jumal masinast”, olukorra lahendamine kunstliku abimehe toel
  • force majeure – vääramatu jõud
  • comme il faut – eeskujulik, korralik, nagu peab

results loading