VENE KEELE GRAMMATIKA sisukord

VENE KEELE GRAMMATIKA

VeneKeel13

Koostanud Adelante Koolitus

 

NIMISÕNA

OMADUSSÕNA

 

ASESÕNA

ARVSÕNA

 

TEGUSÕNA

 

KÜSISÕNAD

 

EESSÕNA

 

Märkus.

Õpikus kasutatud lühendid:

M – meessoost sõna

N – naissoost sõna

K – kesksoost sõna

Mitm – mitmus

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud