Sisukord

Füüsika 11.klass

Elektromagnetism

Autor: Enn Kirsman

Elektriväli ja magnetväli 

Elektromagnetväli

Elektromagnetlained. 

Valguse ja aine vastastikmõju. 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud